Medlemsundersøkelse Foto: Askepott av Brageteatret

En friskmeldt kultursektor?

Publisert:

Lørdag 10. februar, 2022 opphevet regjeringen alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19. Hvordan har det gått for helårsarrangøren i «gjenåpningsåret» som var?  

I løpet av 2022 utførte vi to medlemsundersøkelser der vi spurte om antall arrangementer på huset og status for billettsalg. Som referansepunkt satte vi opp 2019 som var siste «normalår» før pandemien. Våren 2022 bød på flere krevende utfordringer som viste seg i tallene vi fikk inn: nedgang på 33 % i billettsalg og nedgang på 20% i antall arrangementer. Dette skyldtes blant annet nye publikumsvaner, flytting av turneer til høsten og svikt i frivillighet.

Bedre resultater for høsten

For høsten viste prognosen for billettsalget en nedgang på hele 65 %, men resultatet endte på «bare» 10 % nedgang. For aktiviteter viste prognosen en nedgang på 40 %, men resultatet var omtrent likt med antall arrangementer høst 2019. 

Så hva kan vi egentlig lese ut av disse tallene? Var våre prognoser helt skivebom? 

Publikum venter med å kjøpe

Ved første øyekast kan det se ut som prognosen for høsten var feil. Men vår prognose viste antall solgte billetter på målingstidspunktet (utført september 2022) målt opp mot referansetidspunktet for resten av halvåret. Tar vi en rask titt på kulturhusstatistikk fra 2019 over når publikum kjøper billetter, ser vi at om lag 2/3 av alle billetter blir solgt i god tid i forkant. 

Våre undersøkelser gjennom 2022 viser først og fremst at kjøpsmønsteret til publikum er helt endret. 

I september 2022 var det solgt over 60% mindre billetter til resten av høsten, enn i september 2019. Vi ser også at den samme tendensen er gjeldende for prognoser for våren 2023. De viser at på målingstidspunktet i januar er det nedgang i salg på 30 % og nedgang i aktivitet på 40 %. 

Våre medlemmer melder om de samme tendensene over hele landet: publikum venter med å kjøpe billetter til forestillinger. Her kan du se et utvalg fra billettsystemet til to ulike kulturhus. Slike grafer går igjen på kulturhus over hele landet.  

Bildet viser kjøpsdata hentet ut fra kulturhus X. Grafen viser totalsalget for første og andre halvår 2019 og 2022.
Figuren viser salgsmønsteret for en kommersiell forestilling. Fra et annet kulturhus.
Figuren viser salgsmønsteret for en lokal forestilling.

Vi ser at på de helt lokale forestillingene går grafen ofte den andre veien. Her har publikum det samme kjøpsmønsteret som før pandemien. Grafene viser at det familiære fremdeles selger, og at publikum tidlig ønsker å sikre seg billetter for å se familie og venner opptre. 

Et blikk i krystallkula 

Resultatene fra høsten viser at publikum er i ferd med å komme tilbake og at både antall arrangementer og billetter sakte går mot å stabilisere seg til pre-pandemi nivå. Det er også enkelthus som har meldt om salgsrekord i året som gikk, så vi tillater oss å være svært forsiktige optimister ved inngangen til 2023. 

Men, det er fremdeles store utfordringer fremover knyttet til både kjøpemønster og endret kjøpekraft. Akkurat nå vet vi at publikum ikke reiser seg fra sofaen eller godstolen før i aller siste liten.

Arkiv