Søk hospitering!

Få utvidet erfaring hos Riksteatret

Publisert:

Ønsker du ny erfaring og få utvidet kompetanse i ditt fagfelt? Søk hospitering hos Riksteatret

Vi tipser om at Riksteatret har en hospitantordning som betyr at ansatte på ditt kulturhus kan søke om et opphold i ulike avdelinger hos Riksteatret.

Det er begrenset antall plasser, så send inn din søknad innen 11. mars.

Hva handler ordningen om

Riksteatret byr på noen dager til fire ukers opphold som hospitant, avhengig av fagområde. Ordningen gjelder markedsføring, teknisk og drift, produksjon eller øvrig administrasjon. RT dekker reise og opphold i Oslo med inntil kr. 10.000, samt hotell og reise for to dager på turné. Alle medarbeidere tilknyttet kulturhusene kan søke.

Hva skal søknaden inneholde

  • Søknaden må beskrive hvilket fagområde man ønsker å fordype seg, aktuell periode og ønsket omfang.
  • Egen bakgrunn og arbeidssituasjon, samt anbefaling fra nærmeste leder vedlegges søknaden.
  • Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseoverføring mellom Riksteatret og kulturhusene, og gi mulighet til faglig fordyping, gjensidig utvikling og bedre samspill mellom kulturhusansatte og Riksteatret.

Datoer for hospitering

I 2024 vil hospitering i markeds- og kommunikasjonsavdelingen foregå i uke 17, 24. – 26. april.
Hospitering i produksjonsavdelingen legges til september og tidspunkt for teknisk og turné tilpasses etter behov.

Aktuelle avdelinger

Turnéavdelingen
Det er mulig å hospitere noen dager i turneavdelingen. En dag med informasjon om turnelegging og hvilke forhold som påvirker repertoaret på det enkelte sted, kan evt. kobles med noen av samlingene markedsavdelingen har samtidig. I tillegg noen dager på turne med en av våre produksjoner.

Produksjonsavdelingen
Det er mulig å hospitere to dager i produksjonsavdelingen .I Produksjonsavdelingen legger vi opp til bl.a. en grundigere dypdykk i hvordan vi produserer forestillingene og innsikt i teatrets produksjonshåndbok.

Teknisk avdeling
Følge en eller flere underavdelinger i arbeid med en produksjon. Aktuelle avdelinger er scene, lys, lyd, rekvisitt og kostyme. Være med på forberedelser til turne her i Nydalen. Hospiteringen må fortrinnsvis skje i en periode hvor det er produksjonsaktivitet her på huset.

Markeds- og kommunikasjonsavdelingen
Hvordan lage en lokal markedsplan, utforming av kommunikasjonsbudskap, digitalt foto/ fotoredigering, Innholdsmarkedsføring og bruk av sosiale medier, PR og pressekontakt, m.m.

Foto: Jonathan Vivaas Kise v/ Riksteatrets «Bonnie & Clyde».

Arkiv