Illustrasjon koronasertifikat

Halvfull eller (nesten) full sal?

Publisert:

Norske kulturhus har svært stor forståelse for at det er vanskelig å vite om man skal benytte seg av sertifikat på trinn fire eller ikke, men vi understreker viktigheten av å ta et valg allerede nå.

Over 80% av kulturhusene i vår utsendte medlemsundersøkelse har tatt et valg ang. bruk av koronasertifikat for trinn tre. 74% velger å ikke benytte koronasertifikat. For trinn fire er det motsatt: Her er det nær 60% av medlemmene som er usikre på om dere ønsker å bruke koronasertifikat.

Valget om bruk av sertifikat er helt og fult deres, men Norske kulturhus opplever en sterk pågang fra bl.a. agenter/management som vil vite om kulturhus kan selge (forhåpentligvis) hele* eller halvfulle saler på trinn fire. Publikum har også behov for å vite dette før de kjøper billetter.

For medlemmer i Norske kulturhus: Har ditt kulturhus ikke tatt undersøkelsen om bruk av koronas-sertifikat enda? Gå inn og bruk under ett minutt på den nå. Vi trenger dine svar, for å vite hvordan vi best kan bistå dere i høst.

Halvfull eller full sal: viktig å kommunisere ut nå

Avgjørelsen må tas og kommuniseres til publikum i svært god tid i forkant. Aller helst i forkant av salgsstart. Vi har altfor mange eksempler på festivaler og arrangement som innfører bruk av sertifikat etter at billetter er lagt ut for salg. Dette skaper unødvendig uforutsigbarhet for publikum.

Hvorfor skriver vi «nesten full»? 

Regjeringen har varslet om at avstandskravet oppheves ved bruk av koronasertifikat på trinn fire, noe som kan indikere at vi igjen kan fylle salene 100%. Det er likevel kun skissert at man kan benytte 75% av kapasiteten i sal ved bruk av koronapass i regjeringens planer for trinn fire. Norske kulturhus har bedt om en klargjøring av dette fra Kulturdepartementet. Det er selvsagt svært stor forskjell på om dere kan øke kapasitet i salen med 50% eller 25%  ved bruk av koronasertifikat.  

Fordeler og ulemper ved bruk av koronasertifikat

Benytter dere koronasertifikat vil avstandskravet opphøre, og man kan igjen selge fulle saler. Likevel vet vi at et flertall av kulturhusene ikke har tatt avgjørelsen. Den er ikke så enkel som det ser ut som ved første øyekast.

Dersom dere bestemmer dere for å benytte sertifikat er dere blant annet pliktig som arrangører til å kontrollere sertifikatene, og inngå en avtale med testtilbyder. (Publikum som ikke har koronasertifikat skal ha en mulighet til å teste seg, for å delta på arrangement.) All informasjon om bruk av koronasertifikat finner dere under punktet «krav til gjennomføring av arrangement, ved koronasertifikat». 

For å benytte seg av sertifikat skal arrangør inngå avtale med én eller flere testtilbydere. I tillegg er det en forutsetning at arrangør behersker og benytter appen “Kontroll av koronasertifikat». Den kan dere laste ned fra App Store eller Google Play). Appen er eneste godkjente metode for kontroll av QR-kode på skjerm og papirutskrift.

Arrangement for familier, barn- og unge, eller arrangement det er solgt billetter til

Her er vi inne på hovedutfordringen ved bruk av sertifikatene. Norske kulturhus har stor forståelse for at medlemmene her vi velge ulike løsninger. Vi ønsker å støtte dere uavhengig av hvilken modell dere velger, og vil bistå med den informasjonen dere har behov for.

Arkiv