Stavanger konserthus

Hva du trenger å vite nå som arrangør

Publisert:

På offentlige arrangementer, både innendørs og utendørs, er det fra nå ingen nasjonal antallsbegrensning.

Publisert: 10. februar 2022. Foto: Stavanger konserthus.

Fra 01. februar kl. 23 fjernes avstandskravene for arrangementer med faste tilviste plasser for publikum når man sitter i setet. Dette betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Krav om munnbind gjelder ikke når enn sitter i et fast tilvist sete, men må vurderes av den enkelte.

Det er mye å glede seg over av disse nyhetene, men det vil være en utfordring at salene ikke umiddelbart vil fylles. Kulturministeren peker på at kompensasjonsordningen fortsatt vil gjelde. Den omfatter svært få av medlemmene i Norske kulturhus, så jobben til Norske kulturhus er på ingen måte over.

– Det er ingen som forventer at konsertsaler og scener skal fylles med et døgns varsel, så vi vil sørge for at kompensasjonsordningen ivaretar sektoren i en overgangsperiode, avslutter Trettebergstuen.

Ofte stilte spørsmål og svar fra våre medlemmer

Må man ha oversikt over hvem som sitter hvor?

Kortsvar: Nei. Paragraf 13d i forskriftene gjelder ikke lenger.

Må vi ha en smittevernsplan?

Kortsvar: Ja.

Arrangører som skal ha over 200 i publikum må ha en skriftlig plan for for hvordan forsvarlig smittevern skal ivaretas (smittevernsplan). Gjør planen tydelig, kort og konsis. Det ligger ikke krav til at planen skal forevises eller godkjennes av helsemyndigheter lokalt eller nasjonalt.

Har Norske kulturhus maler for smittevrnsplaner?

Kortsvar: Ja!

Norske kulturhus har (mange) ulike, gode varianter. De har ligget på ressurssiden siden 2020, men flere av dem kan benyttes nå, med svært få, eller ingen revideringer. Passordet for å komme inn på ressurssiden finner du nederst i vårt nyhetsbrev. Finn din mal her.

Hvilke regler gjelder for kurs- og konferanse?

Kortsvar: Det samme som for kultur.

Kurs- og konferanser omfattes av samme forskrift som kulturarrangement, og avstandsreglen er nå opphevet dersom deltagerne sitter på faste, tilviste plasser. NB: Det skal unngås mingling mm. Les intervju med næringsministeren her.

Arkiv