Arrangørstatistikk

Nasjonal Arrangørstatistikk

Sammen med åtte andre arrangørorganisasjoner ble prosjektet Nasjonal arrangørstatistikk startet i 2016.

Prosjektet er en nasjonal kartlegging av arrangørfeltet hvor organisasjonene samler inn nøkkeltall fra sine arrangørmedlemmer. Innsamlet data danner grunnlaget for Nasjonal arrangørstatistikk. Forskningsinstituttet Telemarksforsking er faglig samarbeidspartner og ansvarlig for analyse og produksjon av en årlig rapport. Se oversikt over involverte aktører nedenfor. 

Datainnsamling for 2019: kun musikkarrangementer

Arrangørorganisasjonene i Arrangørforum distribuerer unike Excel-skjemaer til sine respektive arrangørmedlemmer. Noen arrangører er medlem i flere av organisasjonene i Arrangørforum og kan oppleve å bli kontaktet to ganger. Det er tilstrekkelig å sende inn sitt skjema til en av organisasjonene i Arrangørforum.

Norske Kulturhus distribuerer Excel-skjemaer til medlemmene i løpet av uke 39 (21 til 25 september). Datainnsamlingen skjer ved at medlemmer fyller ut sitt unike Excel-skjema, og returnerer skjemaet til post@kulturhus.no. Dersom dere ikke har mottatt Excel-skjema eller har spørsmål i forbindelse med utfyllingen ta kontakt på post@kulturhus.no.

For å lette arbeidet har vi publisert en utfyllende oversikt om utfylling av skjemaet via lenken i knappen under.

Involverte aktører