Oppdaterte kontrakter

Korona-oppdaterte kontrakter

Publisert:

Flere av våre medlemmer etterspør korona-oppdaterte kontrakter. Har du ikke fått endret/oppdatert så gjør dette nå!

Vi vet dere (forsiktig) er i gang igjen med aktivitet. Nå som korona ikke lenger kan regnes som Force Majeur, er det gjort endringer i kontraktene for å sikre kulturhusenes posisjon fremover i relasjon til COVID-19.

Merk at dette er hva vi råder dere til å ha som en standardformulering. Høsten og antagelig hele 2021 vil være svært vanskelig både for kulturhus og arrangører, management, artister med flere.

Det må være opp til hvert enkel kulturhus, hvordan dere eventuelt ønsker å imøtekomme leietagere for å få gjennomført arrangement.

Norske kulturhus er likevel helt tydelig på at vi råder alle medlemmer til å ha disse oppdateringene «i bunn».

Hva er nytt?

I utleieavtalen er det lagt inn en forutsetning om at leietaker har vurdert, og tar, risikoen for covid-19.

I konsertavtalen har arrangøren en utvidet rett til å avlyse ved påbud/anbefalinger i relasjon til covid-19. Dette vurderer Bing Hodneland som en forutsetning for at det skal være tilrådelig å inngå avtaler om konserter i nærmeste fremtid. En slik regulering kan derfor ha fordeler for begge parter.
 
Det er også gjort en del oppdateringer av enkelte andre problemstillinger som den nåværende situasjonen har aktualisert.
 
NB: Vi har kun kontraktene på bokmål, men tilråder sterkt at også hus som benytter andre målformer benytter disse kontraktene nå, hvis det er mulig, frem til en nynorskversjon foreligger.

Arkiv