Kulturrådet

Tilskuddsordninger som kan søkes

Publisert:

Her samler vi de viktigste fristene fra Kulturrådet som er relevante for kulturhusene denne våren.

Arrangørstøtte musikk

Søknadsfrist: 05. mars kl. 13 (skjemaet åpner ca. en måned før fristen)

Arrangørstøtte musikk er rettet mot arrangører av offentlige konserter i Norge. Ordningen skal stimulere til økt profesjonalitet i formidling av konserter og til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som på sitt vis bidrar til å formidle

Arrangørstøtte scenekunst

Søknadsfrist: 03. september kl. 13 (skjemaet åpner ca. en måned før fristen)

Tilskuddsordning for scenekunstarrangører i Kulturrådet skal legge til rette for bred og mangfoldig arrangørvirksomhet og styrke formidling av scenekunst over hele landet. Tilskuddene skal gi mulighet til å programmere scenekunstproduksjoner av høy kvalitet innen alle sjangre og for et mangfoldig publikum. 

ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Søknadsfrist: 04. juni kl. 13 (skjemaet åpner ca. en måned før fristen)

Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, bærekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Utviklingstilskudd for kulturaktører

Søknadsfrist: 05. mars kl. 13 (skjemaet åpner ca. en måned før fristen)

Dette er en helt ny ordning som erstatter Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler og Prosjektstøtte for tverrfaglige tiltak.

Opptak av informasjonsmøte om denne ordningen kan du se her.

Illustrasjon: Pawel Czerwinski on Unsplash

Arkiv