Vi sees på Kulturtytring i Drammen

Publisert:

19.-21. juni er det duket for Kulturytring Drammen 2023!

For andre gang samles kultur-Norge for å sette kunst og kultur på dagsorden i valgkampen – i kulturlivets svar på Arendalsuka. Norske kulturhus stiller på 3 av arrangementene disse dagene.

Kulturytring Drammen arrangeres 19. til 21. juni 2023 i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Festivalen er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival, og ble arrangert for første gang i 2021.

Norske kulturhus vil delta på disse arrangementene:

Grønt veikart for bærekraftige kulturopplevelser i Norden

Hvor: Union Scene, bakgården
Dato: Tirsdag 20. juni
Tid: 14.30-15.30

Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Kulturarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus presenterer arbeidet med veikartet og implementering i den nordiske kultursektoren på Kulturytring i Drammen.

I 2021 ble det lansert et grønt veikart for kunst- og kulturfeltet i Norge. Med utgangspunkt i vårt nasjonale veikart arbeides det nå med å utvikle et nordisk grønt veikart, med mål om å framskynde den grønne utviklingen for bærekraftige kulturopplevelser i Norden. I arbeidet med veikartet ønsker man å samle inn gode eksempler, erfaringer, forslag til tiltak og kunnskap fra kultursektoren og utvikle kunnskap og arbeidsverktøy for å få til den endringen som kreves i den grønne skiftet. Kunst- og kultursektoren i Norden mangler samlende politikk, støtteordninger, retningslinjer og verktøy for å få en hensiktsmessig overgang til en grønnere kulturproduksjon og forbruk. Med veikartet ønsker man å finne og bryte barrierer, for å få til nødvendig handling. Det nordiske veikartet blir lansert i løpet av høsten 2023.

Arrangementet vil bli strømmet.

Se facebook-arrangementet her.

Les mer om arrangementet på kulturytring.no

Kultur i en ny tid: Trend eller dille?

Hvor: Drammen kulturhus
Dato: 20. juni
Tid: 15.30-17.00

Hvor går kulturlivet nå? Hva er reelle trender og hva er «dillene» vi kan gi beng i?

Kulturmeglerne inviterer til panelsamtaler om hvilke trender som vil dominere kulturlivet i årene som kommer. Hvordan kan vi skille varige trender fra «dillene»?

Formatet er en miks av revolver-intervju, mini-foredrag og paneler, som samlet graver oss ned mot sannhetene i to sentrale temaer: betingelser for innovasjon og kampen om oppmerksomheten.

Tema 1: Hvilke betingelser kan skape innovasjon i kulturbransjen?

Tema 2: Hvordan kan kulturaktører vinne kampen om oppmerksomheten nå?

Kulturmeglernes Martin Øsmundset er moderator.

Les mer om arrangementet på kulturytring.no

Framtidens kulturpolitikk

Hvor: Union Scene, hovedscenen
Dato: Onsdag 21. juni
Tid: 12.00-13.00

Arrangørforum inviterer til kulturpolitisk debatt på Kulturytring i Drammen.

En fersk undersøkelse viser at fire av ti sier de bruker kulturtilbud sjeldnere. Hvordan skal arrangører møte denne utfordringen, og er det noen drahjelp å få i kulturpolitikken? I forkant av Kulturytring i Drammen lanseres en strategi for kulturfrivilligheten og en NOU for musikk er på trappene. Er det noe nytt å melde om satsingen på regionale kulturfond og har det kommet påfyll i potten for desentralisert ordning for kulturbygg og til Kulturrom? Hvilke redskap har kulturpolitikerne i verktøykassa for at vi som arrangører kan gjøre kultur tilgjengelig for et mangfoldig publikum, også i dyrtid? Og vil den reviderte kulturloven i større grad bli et verktøy for opptrappet satsing på kultur både nasjonalt, regionalt og lokalt?

Arrangementet vil bli strømmet.

Se facebook-arrangementet her.

Les mer om arrangementet på kulturytring.no

Vi inviterer til medlemstreff på Kulturytring

Vi legger opp til uformelt medlemstreff både mandag, tirsdag og onsdag. Mer info kommer, men alltid hyggelig med en kulturhus-lunsj og en prat.

Meld oss på hana@kulturhus.no hvis dere har meldt dere på Kulturytring. Så håper vi at vi sees der!

Arkiv