Vi sees på Kulturytring i Drammen

Publisert:

Snart er det duket for ny utgave av Kulturytring!

For andre gang samles kultur-Norge for å sette kunst og kultur på dagsorden i valgkampen – under kulturlivets svar på Arendalsuka. Norske kulturhus stiller på tre av arrangementene disse dagene.

Kulturytring Drammen arrangeres 19. til 21. juni 2023 i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Festivalen er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival, og ble arrangert for første gang i 2021.

Vi inviterer til medlemstreff på Kulturytring

Vi legger opp til uformelt medlemstreff både mandag, tirsdag og onsdag. Mer info kommer, men alltid hyggelig med en kulturhus-lunsj og en prat.

Meld oss på hana@kulturhus.no hvis dere har meldt dere på Kulturytring. Så håper vi at vi sees der!

Vi stiller på disse arrangementene:

Grønt veikart for bærekraftige kulturopplevelser i Norden

Hvor: Union Scene, bakgården
Dato: Tirsdag 20. juni
Tid: 14.30-15.30

Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Kulturarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus presenterer arbeidet med veikartet og implementering i den nordiske kultursektoren på Kulturytring i Drammen.

I 2021 ble det lansert et grønt veikart for kunst- og kulturfeltet i Norge. Med utgangspunkt i vårt nasjonale veikart arbeides det nå med å utvikle et nordisk grønt veikart, med mål om å framskynde den grønne utviklingen for bærekraftige kulturopplevelser i Norden. I arbeidet med veikartet ønsker man å samle inn gode eksempler, erfaringer, forslag til tiltak og kunnskap fra kultursektoren og utvikle kunnskap og arbeidsverktøy for å få til den endringen som kreves i den grønne skiftet. Kunst- og kultursektoren i Norden mangler samlende politikk, støtteordninger, retningslinjer og verktøy for å få en hensiktsmessig overgang til en grønnere kulturproduksjon og forbruk. Med veikartet ønsker man å finne og bryte barrierer, for å få til nødvendig handling. Det nordiske veikartet blir lansert i løpet av høsten 2023.

Arrangementet vil bli strømmet.

Se facebook-arrangementet her.

Les mer om arrangementet på kulturytring.no

Kultur i en ny tid: Trend eller dille?

Hvor: Drammen kulturhus
Dato: 20. juni
Tid: 15.30-17.00

Hvor går kulturlivet nå? Hva er reelle trender og hva er «dillene» vi kan gi beng i?

Kulturmeglerne inviterer til panelsamtaler om hvilke trender som vil dominere kulturlivet i årene som kommer. Hvordan kan vi skille varige trender fra «dillene»?

Formatet er en miks av revolver-intervju, mini-foredrag og paneler, som samlet graver oss ned mot sannhetene i to sentrale temaer: betingelser for innovasjon og kampen om oppmerksomheten.

Tema 1: Hvilke betingelser kan skape innovasjon i kulturbransjen?

Tema 2: Hvordan kan kulturaktører vinne kampen om oppmerksomheten nå?

Kulturmeglernes Martin Øsmundset er moderator.

Les mer om arrangementet på kulturytring.no

Framtidens kulturpolitikk

Hvor: Union Scene, hovedscenen
Dato: Onsdag 21. juni
Tid: 12.00-13.00

Arrangørforum inviterer til kulturpolitisk debatt på Kulturytring i Drammen.

En fersk undersøkelse viser at fire av ti sier de bruker kulturtilbud sjeldnere. Hvordan skal arrangører møte denne utfordringen, og er det noen drahjelp å få i kulturpolitikken? I forkant av Kulturytring i Drammen lanseres en strategi for kulturfrivilligheten og en NOU for musikk er på trappene. Er det noe nytt å melde om satsingen på regionale kulturfond og har det kommet påfyll i potten for desentralisert ordning for kulturbygg og til Kulturrom? Hvilke redskap har kulturpolitikerne i verktøykassa for at vi som arrangører kan gjøre kultur tilgjengelig for et mangfoldig publikum, også i dyrtid? Og vil den reviderte kulturloven i større grad bli et verktøy for opptrappet satsing på kultur både nasjonalt, regionalt og lokalt?

Arrangementet vil bli strømmet.

Se facebook-arrangementet her.

Les mer om arrangementet på kulturytring.no

Arkiv