Illustrasjon høringsmøte kulturkomiteen 2021

Høring med familie- og kulturkomiteen

Publisert:

Neste uke stiller Norske kulturhus til høring om statsbudsjettet for 2022. Dette er punktene vi fokuserer på ifm. kulturbudsjettet.

Publisert: 27.10.2021

Norske kulturhus har allerede levert vårt skriftlige høringsnotat til stortingets familie-og kulturkomitee der vi påpeker blant annet mangel på stimuleringsmidler til kultur. Vi har et tydelig budskap i etterdønningene av Covid-19: effektene av pandemien er langt fra over for vår bransje.

Vi kommer også til å minne komiteen på at arenapolitikken må få en enda større plass i kulturbudsjettet. Slik det ligger an pr. dags dato er arenapolitikk fraværende i statsbudsjett. I tillegg ønsker vi-etter oppfordring fra våre medlemshus, om økt involvering når det gjelder evalueringen av Riksteatret.

Hvem er den nye familie- og kulturkomiteen

Noen av representantene kjenner kulturhusene godt. Det er politikere som setter av tid til konsert- og kulturhusene og de utfordringene vi står ovenfor. Andre medlemmer av komiteen er helt nye, så rop ut om du kjenner noe her! Vi trenger all drahjelp vi kan få fra dere, medlemmene.

Arkiv