10. februar kl. 08.30

Medlemstreff: Ingen penger uten klimakutt?

Publisert:

Hvor stor er egentlig klima- og miljøpåvirkningen til det norske kulturlivet?

Velkommen til årets første frokostmøte onsdag 10. januar 2024 kl. 08.30 på Kulturhuset i Oslo!

NB! Arrangementet er gratis å delta på, men krever påmelding for fysisk deltakelse.

For å redusere utslipp i tråd med Paris-avtalen, må også kultursektoren redusere sine klimagassutslipp. Men har vi egentlig oversikt over hva vi slipper ut? Og vil klimautslipp og miljøpåvirkning ha noe å si for framtidens tildeling av kulturmidler?

Sannheten er at pr. dags dato foreligger det ingen kartlegging av kultursektorens klimagassutslipp, og staten har heller ingen oversikt. Men dette har vi fremdeles mulighet til å gjøre noe med!

Bli med i kartleggingen – få ditt klimaregnskap! Utvidet frist 01. februar

Du kan fremdeles bli med å påvirke slik at vi får kartlagt vår sektors klimagassutslipp. Ved å sende inn ditt årsregnskap for 2022, kan du få tilsendt ditt eget, unike klimaregnskap! Lenke: klikk her for å se hvordan du kan delta!

Program for frokostmøtet

08.30: Velkommen Åse Kringstad, Virke

08.35: Vil klimautslipp og miljøpåvirkning ha noe å si for framtidens tildeling av kulturmidler? Med Even Aleksander Hagen, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet

08.45:  Grønnere investeringer: hvordan stimulere kulturfeltet til å tenke mer sirkulært i sin praksis. Med Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom.

Hvordan kan en nasjonal tilskuddsordning bidra til å ta feltet i en grønnere retning, og hvordan oppfordre bransjen til å tenke langsiktig og sirkulært? Kulturrom lyser snart ut et nytt tilskuddsområde for Grønnere investeringer som skal stimulere til flere gode initiativ i landets kulturlokaler. 

08.55: Klima- og miljøpåvirkningen til norsk kulturliv

Arbeidet med å kartlegge klima- og miljøpåvirkningen til norsk kulturliv startet før sommeren og fortsetter fram til 1. februar. Hensikten er å gi myndigheter, støttegivere og kulturlivet selv et bilde av hvor stor klima- og miljøpåvirkningen fra norsk kulturliv er. Vi gir en første snik-kikk inn i dataene og presenterer noen foreløpige funn fra kartleggingen.  

Med Solveig Irgens er prosjektleder for bærekraft i Hovedorganisasjonen Virke. Med seg på scenen har hun CFO i energi.ai, Hanne Eek

09.15: Green Producers Tool: Ta bedre beslutninger – slik bruker du GPT til å kutte utslipp. Med Mads Astrup Rønning, leder Green Producers Club

09.30: Tangrystan-metoden: Slik har vi kuttet utslippene våre. Med Brita Holt Vistnes, produksjonsleder og bærekraftsansvarlig i Tangrystan.

09.40: Panelsamtale med statssekretær Even A. Hagen

09.50 Oppsummering og avslutning

10.00: Slutt

Arrangementet er et samarbeid mellom Virke, Norske kulturarrangører, Norske kulturhus og Norsk Teater- og Orkesterforening.

logo.png

Illustrasjon: Matthias Heyde on Unsplash

Arkiv