Illustrasjon musikk

Komp.ordning del tre – les våre innspill!

Publisert:

Fra 1. oktober vil kompensasjonsordningen nedskaleres med sikte på avvikling 31. desember 2020.

Hovedintensjonen med kompensasjonsordningen er å fortsatt kompensere arrangører og underleverandører for inntektstap forårsaket av de statlige myndighetenes smitteverntiltak. Samtidig vet vi at Kulturdepartementet skal etablere en stimuleringsordning som skal være gjeldende fra 1.oktober. Innretning på denne ordningen er under utarbeidelse og forskrift for stimuleringsordning vil bli sendt på egen høring.

Regjeringen vil forlenge dagens kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren til 1. oktober. Ordningen forlenges på samme vilkår som i dag. Dette betyr at alle arrangement i september, går inn under kriteriene for fase to.

Saken fortsetter under bildet.

Foto: Stormen Konserthus

Kort om innretning på siste fase av kompensasjonsordningen

Detaljer for kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren fra 1. oktober til 31. desember er sendt på høring fra Kulturdepartementet. Det legges opp til to søknadsfrister i perioden.

Følgende hovedendringer er foreslått i nedskaleringsperioden: 

  • Ordningen vil gjelde kun for avlyste arrangementer som var planlagt før 12. mars.
  • Kompensasjonsgraden vil for arrangører reduseres til 70% for perioden 1. oktober – 30. oktober og 50% for perioden 1. november – 31. desember.
  • Underleverandørene vil ha en kompensasjonsgrad på 50% i hele perioden.

Vårt innspill til utkastet

Fra forskrift: Arrangøren/underleverandøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 1. mai 2020

Norske kulturhus mener: Dette betyr at 2 av 3 kulturhus er fortsatt unntatt alle kompensasjonsordninger. Dette gjelder kulturhusene som er kommunale enheter, og dermed ikke registrert i enhetsregisteret. Lik drift, men ulik organisasjonsform gir svært skjeve forskjeller i kompensasjon.

Fra forskrift: Ordningen vil gjelde kun for avlyste arrangementer som var planlagt før 12. mars

Norske kulturhus mener: Dette vil ekskludere hovedtyngden av underleverandører fra ordningen. Det samme vil også gjelde en rekke arrangører. Her «straffes» man regelrett for å ha forsøkt å fortsatt planlegge en høst-sesong selv etter 12. mars. Norske kulturhus opplever at dette går mot alle signaler fra politisk ledelse om å ønske å jobbe for å «sette i gang hjulene», og forsøke å planlegge for drift, selv i en svært usikker periode.

Fra forskrift: Kompensasjonsgraden vil for arrangører reduseres til 70% for perioden 1. oktober – 30. oktober og 50% for perioden 1. november – 31. desember

Norske kulturhus mener: Vi understreker hvor kritisk en utfasing av kompensasjonsordningen vil være før bransjen er kjent med innholdet i en ny stimuleringsordning.

Norske kulturhus gjør oppmerksom på at forskriften ikke er vedtatt. Det kan komme endringer i forskriften, og vi deler den med medlemmene så snart den er vedtatt av Storting og ESA.

Coverbilde: Rådhusteatret Ski

Arkiv