Illustrasjon grønn omstilling i kultursektoren

Opprop: miljøvennlig kunst-og kultursektor!

Publisert:

I en vanskelig tid for kunst- og kultursektoren, hvor mange har begrenset eller ingen mulighet for å utøve sitt virke, er det viktig å tenke fremover.

Kunst- og kultursektoren har et stort ansvar for å bidra til formidling og kunnskap om det grønne skiftet. I en vanskelig tid for kunst- og kultursektoren, hvor mange har begrenset eller ingen mulighet for å utøve sitt virke, er det viktig å tenke fremover – hvordan kan vi gjøre vår sektor grønnere og mer bærekraftig?

Samfunnet har flere store utfordringer. Ikke bare covid-19, men også klimakrisen, tap av biodiversitet og stadig minkende naturressurser. Nå har vi satt i gang et opprop for å tydeliggjøre behovet for en grønnere sektor.

Signer kampanjen her! Opprop for en mer bærekraftig kunst – og kultursektor

Grønt veikart for kunst- og kultursektoren skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå miljøtiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren. Nå har vi endelig laget et veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor! Bildet under er hentet fra heftet som ble sluppet mars 2021 og viser ti anbefalte strakstiltak for kunst- og kulturvirksomheter.

Initiativtakere bak satsningen til et grønt miljøskifte i norsk kultursektor er organisasjonene Norske kulturhus, Hovedorganisasjonen Virke, Norske Konsertarrangører og Norsk Teater- og Orkesterforening.

Arkiv