Webinar 2022

Publisert:

02. desember 2022. Innspill til ny strategi for kulturfrivillighet (ikke opptak)

Norske kulturhus ønsket under dette webinaret tanker og innspill fra medlemmene til ny strategi om kulturfrivillighet og utredning av regionale kulturfond. Les mer om webinaret her.

Gjester denne fredagen var:

  • Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær, Kulturdepartementet 
  • Marianne Ween, daglig leder, Kulturalliansen – sammenslutning for frivillige kulturorganisasjoner
  • Bjarne Dæhli, generalsekretær, Norsk musikkråd
  • Hilde Bjørkum, kommunalsjef kultur og idrett, Sunnfjord kommune

04. november 2022. Må vi ha klimaregnskap? (ikke opptak)

Til høstens første fredagswebinar fikk vi besøk av prosjektleder Marte Strand fra Green Producers Club som fortalte om et nytt verktøy! Hun pratet om Green Producers Tool, et verktøy som for første gang skal kunne måle og tilrettelegge for kutt av klimagassutslipp i produksjoner i kultursektoren. Les mer om webinaret her.

13.mai 2022: Kompetanseflukt fra sceneteknisk bransje

Hør funnene fra Kulturrom og Telemarksforskning sin nye rapport om kompetanseflukten fra sceneteknisk bransje og de følgene det kan få for avvikling av arrangement i framtiden. 

Hva har det å si for kulturhusene? Og viktigere: Hva kan vi gjøre med situasjonen? Les mer om webinaret her.

25. mars 2022: Kontraktshåndtering med BingHodneland (ikke opptak)

Fredag 25. februar fikk vi besøk av Limita Lunde og Stine Helén Pettersen fra advokatfirmaet BingHodneland! De gjennomgikk våre standardkontrakter, og viste til hvordan dere best mulig kan benytte dere av kontraktene i etterdønningene av koronapandemien.

29. april 2022 – Digital fagdag miniformat med leverandører (ikke opptak)

Tre av våre leverandørmedlemmer Yesplan, Crescat og Peppered fikk muligheten til å presentere sine verktøy for medlemmene.  

28. februar 2022 – Kulturroms søknadsordninger (ikke opptak)

Kulturrom sine saksbehandlere var gjester denne fredagen og kom med nyttige innspill til konsert- og kulturhus som skulle søke innen fristen 01. mars 2022.

Arkiv