Årsmøte

Vi avholder årsmøtet under høstens fagkonferanse, tirsdag 20. oktober.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest en måned før møtet, dvs. innen 20.september. Forslag sendes til Nina Hodneland her.

I henhold til vedtektene vil komplett saksliste sendes til alle medlemmer i Norske kulturhus senest fjorten dager før møtet, den 6. oktober.

Valgkomiteen jobber med sin innstilling til de verv/representanter som er på valg. Innspill til komiteen kan sendes leder av valgkomiteen: Alfred Solgaard  alfred.solgaard@buenkulturhus.no