Årsmøte 2020

Vi avholder årsmøtet under høstens digitale fagkonferanse, fredag 6. november.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest en måned før møtet, dvs. innen 6.oktober. Forslag sendes til Nina Hodneland her.

I henhold til vedtektene har komplett saksliste blitt sendt ut til alle medlemmer i Norske kulturhus senest fjorten dager før møtet, den 23. oktober.

Agenda

Årsmøtet 2020 vil foregå kun digitalt. Det er første gang Norske kulturhus gjennomfører et digitalt årsmøte, og det setter noen ekstra krav både til styret og administrasjon, men også dere som deltagere.

  • Vi kommer ikke til å lese alle sakspapirer høyt underveis.
  • Sett deg derfor godt inn i agenda og sakspapirer på forhånd. Dette er ditt ansvar som medlem og deltager på årsmøtet.

Rapport 2019

For noen besøkstall! For en aktivitet! For et år! Her kan du lese den ferske årsrapporten for 2019.

NB: Årsrapporten er kun til informasjon og skal ikke behandles av medlemmene på årsmøtet. Det er kun årsberetningen dere skal behandle.

Årsberetningen

Styrets årsberetning for 2019 skal behandles av medlemmene på årsmøtet. Last ned og les den på forhånd her.

Regnskap og revisors beretning

Last ned regnskap for 2019 og revisors beretning her. På årsmøtet vil nøkkeltallene gjennomgås, men vi gjør oppmerksom på at hele regnskapet med noter ikke vil leses høyt, det samme vil gjelde for revisors beretning.

Strategi 2018-2023

Strategi for perioden 2018 – 2023 ble godkjent på årsmøtet 2018. Det føles som en hel liten evighet siden vi bytte navn på organisasjonen. Et navnebytte som tydelig signaliserte at vi ikke kun er et nettverk der medlemmene samles, men en interesseorganisasjon som aktivt skal fronte kulturhusene. Er du ny i kulturhusfamilien, eller har du aldri lest strategien?

Budsjett

Året går mot slutten, men budsjett for 2020 skal likevel formelt vedtas av årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling

Hanne Jacobsen, Bømlo kulturhus, Martin Gundersen, Brygga kultursal (Halden) og Alfred Solgaard, Buen kulturhus (Mandal) ble i 2019 valgt til vervene som valgkomite. Valgkomiteens oppdrag er å foreslå kandidater til styret i Norske Kulturhus, både faste medlemmer og vararepresentanter.

Les deres innstilling her.